e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Articles

The Image of Women Life Through Documents of The Sharia Court in Sarajevo 1878-1914

Hana Younis University of Sarajevo Author 0000-0001-6753-3328

DOI:

10.51331/A016

Abstract

In this paper, the author depicts a woman’s life through the documents of the Sharia Court in Sarajevo and points out the reasons for her appearance in front of a kadi. The text analyzes the available documents in which women are plaintiffs or defendants, and through their examples, the author tries to point out the changes, especially for Muslim women in everyday life during the Austro-Hungarian rule. The paper also provides exact data on the number of married and divorced cases in the Sharia Court in Sarajevo in the period 1885. – 1907., 1911. and 1913. Special attention is given to divorces, the right to personal property, the right to care and alimony. The paper shows the position of women at the crossroads of two kingdoms through a image at the local level.

Keywords:

Bosnia and Herzegovina, Women, Sarajevo Sharia Court, Property, The Right to Care, Alimony Wedding, Divorce

References

 • Aličić A. (1983) Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine. Sarajevo: Orijentalni institut Sarajevo.
 • Archive of Bosnia and Herzegovina (ABiH), font of High Sheria cour (VŠS) Bečić M. (2017) Novi pogled na transformaciju šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, No. 60, 59-82.
 • Beljkašić-Hadžidedić Lj. (1997) Učešće muslimanskih žena u tradicionalnim privrednim djelatnostima u Sarajevu krajem 19. i početkom 20. vijeka. Dž. Juzbašić (ed) Prilozi historiji Sarajeva, radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, održanog 19. do 21, marta 1993, (301-314. ss.) Institut za istoriju Sarajevo. Bošnjak- Newspaper (y.1892)
 • Faroqhi S. (2002), Stories of Ottoman Men and Women, Establishing Status Establishing Control, Istanbul: Eren.
 • Giomi F. (2015). Daughters of Two Empires Muslim Women and Public Writing in Habsburg Bosnia and Herzegovina (1878–1918). Aspasia, 9 (1). 1-18.
 • Giomi F. (2021). Making Muslim Women European Voluntary Associations, Gender, and Islam in Post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (1878–1941). Budapest: Central European Univerity Press
 • Historical archaiv of Sarajevo (HAS), Font District Sharia Court Sarajevo (ŠSS).
 • Historical archaiv of Sarajevo (HAS), Font od defters (ZD).
 • Jahić A. 2017. Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini (1908. - 1950.). Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Naučnoistraživački institut Ibn Sina Sarajevo, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.
 • Karčić F. (2011), Studije o šerijatskom pravu i institucijama, Sarajevo: IC El-Kalem- CNS.
 • Kasumović A. (2007). Prilog povijesti marginalnih skupina u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske uprave : prostitutke, Historijski zbornik, No. 60. 161-178.
 • Kasumović A. (2018). Konkubinat u Bosni i Hercegovini na prijelomu 19. i 20. stoljeća,Prilozi Instituta za historiju, No.47. 69-90. Sarajevski list, Newspaper (1888. 1911.)
 • Younis H. (2018) “Nezakonita” djeca pred zakonom – dokazivanje očinstva u Bosni i Hercegovini na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Prilozi Instituta za historiju, No. 47. 45-67.
 • Younis H. (2018). Razvjenčanja kroz dokumente Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu u prvim decenijama Austrougarske okupacije, Erden H. (ed). Proceedings of the Fifth International Congress on Islamic Civilization in the Balkan, (419-434. ss.) Istanbul: IRCICA-IUS.
 • Younis H. 2015. Rasipništvo u praksi šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914. godine, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, Institut za historiju UNSA. No.44. 81-103.