e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Book Reviews

Gjykimi i Papërfunduar i Sllobodan Millosheviçit Gjykimi i Papërfunduar i Sllobodan Millosheviçit

Semran Murtezani MA, South East European University Author 0000-0002-3781-0299
Ardita Ilazi MA, South East European University Author 0000-0002-2531-9363

DOI:

10.51331/B008

Abstract

Nevenka Tromp si një nga prokuroret kryesore në ndjekjen penale të ish-udhëheqësit serb Sllobodan Millosheviçit në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, përmes librit “Gjykimi i Papërfunduar i Sllobodan Millosheviçit” paraqet një gamë të jashtëzakonshme të njohurive për jetën dhe procesin gjyqësor të zhvilluar kundër Sllo-bodan Millosheviçit.
Nevenka Tromp si një nga prokuroret kryesore në ndjekjen penale të ish-udhëheqësit serb Sllobodan Millosheviçit në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, përmes librit “Gjykimi i Papërfunduar i Sllobodan Millosheviçit” paraqet një gamë të jashtëzakonshme të njohurive për jetën dhe procesin gjyqësor të zhvilluar kundër Sllo-bodan Millosheviçit.